en vi
logo

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh giảm mức phí tham gia BHYT đối với sinh viên năm học 2018-2019

 

       Căn cứ Công văn số 2832/BHXH-KTTN ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương về việc tham gia bảo hiểm y tế của đối tượng học sinh, sinh viên năm học 2018-2019.

       Căn cứ Công văn số 702/BHXH-KTTN ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ mức đóng BHYT cho 04 đối tượng theo Quyết định của UBND tỉnh.

       Căn cứ Thông báo số 29/TB-CĐCNNLNB ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2018-2019.

       Căn cứ kết quả tổng hợp tham gia BHYT của học sinh, sinh viên toàn trường đến thời điểm hiện tại còn  thấp, chưa đạt yêu cầu, Nhà Trường thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên chưa mua bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc năm học 2018-2019 tiếp tục tham gia cụ thể như sau:

1. Mức phí và thời hạn sử dụng thẻ:

       Mức phí tham gia được Nhà nước hỗ trợ 30%, và được UBND tỉnh Bình Dương hỗ trợ thêm 30% theo Công văn số 702/BHXH-KTTN ngày 24 tháng 4 năm 2019 có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/5/2019 đến 31/12/2019 (08 tháng). HSSV chỉ còn phải đóng 40% mức phí.

       Mức phí cụ thể như sau:

1.390.000 đồng x 4.5%  x  8 tháng  x 40%  = 200.160 đồng.

2. Tổ chức thực hiện.

   2.1. Đối với học sinh sinh viên:

       Đề nghị HSSV chưa tham gia thực hiện đăng ký và nộp phí trong thời hạn quy định để được hưởng hỗ trợ (30%) của UBND tỉnh Bình Dương.

       - Thời hạn đóng tiền: Trước ngày 10/5/2019. Lưu ý: Sau thời gian này các em HS,SV sẽ không được hưởng mức hỗ trợ 30% kinh phí mua thẻ BHYT từ UBND tỉnh Bình Dương.

       - Địa điểm nộp tiền: Học sinh, sinh viên đóng tiền và được hướng dẫn đăng ký thông tin tại Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm.

   2.2. Đối với các đơn vị trong Nhà trường:

       Yêu cầu các Phòng nghiệp vụ, các Khoa chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm tiếp tục thực hiện các nội dung, thủ tục để mua cấp thẻ BHYT cho HSSV theo quy định (theo Thông báo số 29/TB-CĐCNNLNB ngày 15/3/2019).

       Nhận được thông báo này đề nghị các đơn vị triển khai, thông báo cho toàn thể học sinh, sinh viên biết và nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

  • Ban giám hiệu (b/c);
  • Các đơn vị trong trường;
  • Lưu VT.

                                     HIỆU TRƯỞNG

 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Địa Chỉ: Số 456 QL IK, Khu phố Nội Hóa 1, Phường Bình An, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương

Đang online : 37

Hôm nay : 85

Trong tháng : 2102

Tổng truy cập : 111649

Copyright © 2017 Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Công Nghệ Và Nông Lâm Nam Bộ
. .