Hội nghị chuyên đề “The Vietnam-Taiwan Joint Symposium on Applied Science and Emergent Two-Dimensional Materials 2022 (ASEM 2022)”

Nhằm mở rộng hợp tác và giới thiệu những hướng nghiên cứu mới nhất trong các ngành thuộc Khoa học Ứng dụng và Vật liệu tiên tiến, Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ  (STAI) của trường Đại học Văn Lang và Office of International Affairs (OIA), Department of Physics của Đại học Quốc gia Thành Công, Đài Loan (National Cheng Kung University) đồng tổ chức Hội nghị chuyên đề (symposium) với tên gọi “The Vietnam-Taiwan Joint Symposium on Applied Science and Emergent Two-Dimensional Materials 2022 (ASEM 2022)” tại trường Đại học Văn Lang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *