Thông tin cá nhân

  Họ tên:

  Giới tính:

  Ngày tháng năm sinh:

  Nơi sinh :

  Số căn cước công dân :

  Số điện thoại :

  Đăng ký trình độ:

  Chọn nghề:

  Nộp hồ sơ

  Phiếu đăng ký dự tuyển: Tải mẫu tại đây

  Lý lịch cá nhân: Tải mẫu tại đây

  Bằng tốt nghiệp THCS/THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời:

  Bằng tốt nghiệp và kết quả học tập Trung cấp/cao đẳng và giấy chứng nhận hoàn thành chương trình văn hóa THPT/bảng kết quả học tập THPT (đối với trình độ Cao đẳng liên thông):

  Căn cước công dân mặt trước:

  Căn cước công dân mặt sau: