Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên

Nhà trường thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng các modul thuộc chương trình đào tạo các nghề trình độ Cao đẳng, Trung cấp theo yêu cầu của doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; huấn luyện an toàn lao động; tổ chức thi nâng bậc thợ; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nghề; đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *