Cơ hội phát triển từ chương trình đào tạo đa dạng

Chúng tôi tin rằng con đường phát triển của một cá nhân không nhất thiết cứ phải đi theo đúng một lối. Sự đa dạng chuyên ngành đào tạo tại đây cho phép bạn được tự do phát triển theo đúng những thế mạnh của mình mà không phải thay đổi bất kỳ mục tiêu nào.

Các ngành nghề đào tạo

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ với 9 khoa đào tạo và 01 bộ môn với 66 chuyên ngành khác nhau, trong đó bao gồm nhiều ngành nghề đang được xã hội quan tâm nhất. Các chương trình học tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ được thực hiện theo chuẩn đào tạo quốc tế, mang lại sự phát triển toàn diện nhất về thể chất lẫn trí tuệ.

Xem toàn bộ ngành đào tạo